Platforma e-learningowa dla Szkoły APIS

Pandemia przyspieszyła rozwój kształcenia przez internet. Kiedyś nauka online utożsamiana była głównie z kursami, a obecnie zaczyna być standardem, do którego dążą placówki edukacyjne. Jeśli nie w całości, to w części. Bo platformy e-learningowe to nie tylko lekcje online, również kontakt z wykładowcami, przydatne informacje dla słuchaczy, materiały edukacyjne i fora dyskusyjne. Śmiało można powiedzieć, że na nich w dużej mierze toczy się życie słuchaczy. E-learning staje się popularny także z innego powodu. Usuwa wszelkiego rodzaju bariery, otwiera się na osoby z mniejszych miejscowości, niepełnosprawnych, z ograniczonym budżetem, zapracowane, a także na tych, którzy mają problemy w relacjach interpersonalnych. Dla Szkoły APIS stworzyliśmy innowacyjną platformę e-learningową. Kształcenie online nigdy nie było bardziej komfortowe- zarówno dla słuchaczy, jak i wykładowców! A pełna wersja dostępna jest w języku polskim, dzięki czemu nie są wykluczone osoby, które nie znają języków obcych.

Lekcje online, materiały edukacyjne 24/7

Dla Szkoły APIS wdrożyliśmy i dostosowaliśmy do jej potrzeb platformę e-learningową zsynchronizowaną z istniejącym systemem CRM (Moodle). A cała usługa jest pod naszą opieką, zapewniamy serwis i wsparcie. Stworzyliśmy miejsce, w którym spotykają się słuchacze i nauczyciele na lekcjach online. I to niejedyny sposób kontaktu pomiędzy nimi. Zadbaliśmy o możliwość tworzenia materiałów na platformie przez wykładowców i udostępnianie ich uczniom. Jest również opcja importu materiałów edukacyjnych z programów zewnętrznych. Dzięki temu 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu słuchacze w dowolnej chwili mogą usiąść do nauki i z nich korzystać. Przygotowana przez nas platforma wytrzyma duże obciążenie, jednocześnie może korzystać wielu słuchaczy, wykładowców i administratorów.

Egzaminy przez internet, automatyczne sprawdzanie

Platforma e-learningowa przygotowana dla Szkoły APIS umożliwia wykładowcom ocenę czynionych przez słuchaczy postępów. Widoczna jest również ich aktywność. A to nadal nie wszystko. In Corta zadbała o stworzenie takiej przestrzeni do nauki, w której również można sprawdzić wiedzę, czyli przeprowadzić egzaminy. To innowacyjne rozwiązanie, które ułatwi życie nie tylko w dobie pandemii. Natomiast gdy wykładowca wprowadzi klucz oceniania, automatycznie testy zostaną sprawdzone. Szybko i wygodnie- dla każdej ze stron. Wykładowcy mają mniej pracy, a uczniowie nie czekają długo na wyniki.

Zawsze pod ręką, czyli mobilnie

Dzięki wdrożonej przez In Corta platformie e-learningowej, słuchacze Szkoły APIS korzystają z materiałów i łączą się z wykładowcą nie tylko, gdy siedzą przed ekranem laptopa. Nasz zespół zadbał o to, by platforma dostępna była również na urządzeniach mobilnych. Co przekłada się na komfort nauki, a dla wykładowców na frekwencję podczas lekcji online. Poza tym platforma jest kompatybilna z różnymi przeglądarkami. Wdrożona przez In Corta platforma e-learningowa dla słuchaczy i wykładowców oznacza jedno, efektywność nauki i pracy.